Velkommen til Jonstrup Senior Akademi

JSA har fået et logo, som du kan se her over

Logoet er designet af Maria Malling, Fontænehuset Furesø.
Logoet rummer navnet: Jonstrup Senior Akademi og symbolerne: Træet og uglen.

Inspirationen til logoet har rødder i Jonstrups historie, tilbage til 1809, hvor Jonstrup Seminarium, Danmarks første lærerseminarium, åbnede i Jonstrup. Dengang besluttede rektor at der skulle plantes en dobbelt række af træer på en sti rundt om Seminariet, hvor de studerende kunne gå, tænke og tale om livets små og store spørgsmål.
Træerne og stien blev kaldt: Filosofgangen, et navn der har rødder tilbage til de gamle grækere som for over 2.000 år siden skabte akademier og rundt om dem plantede: Filosofgangen.

Alt det vidste vi ikke, da ideen til Jonstrup Senior Akademi opstod, men det ved vi nu og er glade for logoet, som samler både det ny og det gamle.  

Hvad sker der? - Hvilke aktiviteter? – og hvem er kontaktpersonen?

Jonstrup Senior Akademi er kommet godt fra start – de fleste af de aktiviteter, der er foreslået er gået i gang, vi har fået en hjemmeside og gode folk er i gang med at indrette Seniorcaféen i Jonstruphus, andre arbejder på at skaffe sangbøger til sanggruppen og atter andre er ved at ansøge Veluxfonden om midler til anskaffelse af filmudstyr til filmgruppen.
Ikke mindst er vi nu 128 medlemmer. De fleste medlemmer er aktive i Akademiet og nyder godt af fællesskabet og de aktiviteter, der udbydes.
De første foredrag har været velbesøgte. Tillykke til os og tak til alle jer, der aktivt er gået ind i realiseringen af Akademiet og igangsætning af aktiviteterne.

Under menupunktet Aktiviteter kan I læse, hvad der sker, hvilke aktiviteter, der er sat i gang i Jonstrup Senior Akademi og hvem, der er tovholder. Hvis I vil være med i en aktivitetsgruppe, skal I maile eller ringe til tovholderen og fortælle, at I gerne vil deltage, så orienterer de jer om tid og sted.

 

JSA har spurgt medlemmerne om mening. Spørgeskemaundersøgelsend resultat kan du se her.Link til Undersøgelsens resultat

Der udsendes løbende nyhedsbreve til foreningens medlemmer, du kan hoppe ud til pdf-udgaven af det nyeste: Link til aktuelle nyhedsbrev.

Som du kan se i nyhedsbrevet opfordres vi alle til at bruge den vedhæftede flyer, når vi alligevel taler med naboen om vores fine forening.
Den finder du her

 

  Gamle Nyhedsbreve kan findes her:


Nyhedsbrev nr. 27

 Nyhedsbrev nr. 27

Jonstrup Senior Akademi

 

Nu er det ganske vist - akademiet slår dørene op!

Restriktionerne er lettet – de fleste af Akademiets medlemmer har fået begge stik, og vi kan mødes 25 personer og fra den 21. maj 50 personer. Det betyder, at vi åbner Akademiet og lægger ud med 4 tilbud i maj måned – 2 musikarrangementer, en fugletur og en skovvandring. Vi gør lidt særligt ud af musikarrangementet med Kim Menzer, idet vi serverer en lille tallerken med de bedste lækkerier og et glas vin.

 

Tirsdag 18. maj kl. 7.00 fra Sydporten til Flyvestationen

Fugletur med Kay Aabye

Vi gentager sidste års succes med en fugletur med Kay Aabye.

Kay er turleder på en Morgenfugletur med start kl. 7.00. Vi starter ved “Sydporten” på Flyvestationen. Vi går ca. 5-6 km rundt på Flyvestationen, mens vi lytter til fuglesang og prøver at genkende nogle af fuglene. Tag en kande termokaffe/the med, som vi nyder, når vi bliver kaffe/the-tørstige. Der er ingen tilmelding til dette arrangement.

 

Torsdag 27. maj kl. 19.00 i Jonstruphus

Kim Menzer spiller og fortæller

Sidste års succes med et musikforedrag med Bo Schiøler bliver i år fulgt op med et foredrag med en anden veteran fra den danske musikscene: Kim Menzer. Han har siden 14-års alderen været aktiv i mange og meget forskellige bands. Mest kendt er nok tiden med jazz-rock fusionsbandet Burnin Red Ivanhoe i slutningen af 60’erne, men han var blandt mange andre gøremål også musiker og komponist i Paris hos instruktøren Peter Brooks i syv år.  I de senere år har han slået sine farverige folder i Kim Menzer Jazz & Blues Band.  Udover at fortælle om et broget musikerliv vil Kim Menzer demonstrere nogle af de mange instrumenter, han behersker.

Arrangementet vil starte med en let anretning og et glas vin ligesom Seniorcaféen byder på en kop kaffe. Arrangementet er gratis for medlemmer og koster kr. 50,- for ikke medlemmer.

Der er max. plads til 50 personer til dette arrangement, for at vi kan leve op til restriktionerne.

I bedes derfor tilmelde jer til Anne Sørensen på mail: annesoerensen@email.dk

 

 

Søndag 30. maj kl. 14

 

I forfædrenes fodspor:

Vi opsøger Hareskovenes svar på Stonehenge

Claus Jørgen Clausen, PhD i astrofysik, er vores guide på en spadseretur i Lille Hareskov, hvor vi skal opsøge nogle af skovens mange stensætninger, som efter Claus Jørgen Clausens beregninger er led i et system i stil med det engelske Stonehenge, der gav vore forfædre mulighed for bl.a. at lave tidsmålinger og forudsige måneformørkelser.

Claus Jørgen Clausen vil på turen beskrive kortlægningen og beregningen af systemet og fortælle om, hvordan systemet blev brugt af stenalderfolket for ca. 5.000 år siden. Han har forsket i, hvordan forskellige kulturer har anvendt astronomi i deres adfærd, og har specialiseret sig i forhistorisk arkæologi. 

Mødestedet er p-pladsen i T-krydset Fægyden/Skovlystvej. Turen vil vare godt et par timer med oplæg og gennemgang af materiale og med mulighed for at lave praktiske øvelser i måling ved hjælp af mobiltelefonen.  Tag praktisk fodtøj på - og tøj, der kan tåle at blive nusset. Medbring også gerne kaffe eller the til forfriskning undervejs.

 

Inden turen vil deltagerne få tilsendt materiale på mail. Derfor bedes man tilmelde sig pr. mail til: 

kaj.asmussen@hotmail.dk.

 

Lyrik og Kunstgruppen

Lyrik og Kunstgruppen fortsætter den afbrudte sæson onsdag d. 12. maj kl. 10 -12 i Jonstruphus.

På programmet står bl. a. Dan Turell.

Gruppen har 6 medlemmer.

Nye deltagere bedes kontakte Finn Søholm – finnger@mail.dk

 

Og når sommeren går på hæld:

Torsdag den 2. september kl. 19.00 i Jonstruphus

Generalforsamling og foredrag:

Forfatteren der så rødt…

Preben Etwil vil med baggrund i Martin Andersen Nexøs romaner og fortællinger fortælle i ord og billeder om almuens og arbejderklassens leve- og livsvilkår omkring slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.

 

Martin Andersen Nexø (1869-1954) var bl.a. forfatter til romanværkerne Pelle Erobreren og Ditte Menneskebarn. Det, der kendetegnede ham var, at han var fortørnet over, at store dele af land- og bybefolkningen levede i stor fattigdom. Det førte til nedværdigelse og slavesind.  Efter hans opfattelse indordnede de fattige sig alt for lydigt under, at de kun var sat i verden for at slide i deres  ansigts sved for andre, og at de hverken kunne eller ville sætte sig op mod tingenes sande tilstand, der var indstiftet af Gud.

 

Preben Etwil er formand for Hemingway Club 3 i Rudersdal, og har bl.a. undervist som ekstern lektor på SAXO-Instituttet i modernitet og kulturkonflikter. Preben Etwil er udlært kleinsmed og cand.polit., og var før sin pensionering kontorchef i Danmarks Statistik.

 

Se mere på hans hjemmeside: www.etwil.com

 

Efter foredraget holder vi Akademiets første generalforsamling.

 

Et dødsfald

Akademiets bestyrelsesmedlem Per Lund-Hansen er pludselig død.

Per Lund-Hansen døde pludselig i sit hjem den 2. april. Han blev 82 år. Per Lund-Hansen var et værdsat medlem af bestyrelsen i Jonstrup Senior Akademi, hvor han stod for at arrangere foredrag. Per Lund-Hansen var i en årrække formand for Ældresagen i Furesø Kommune, var uddannet civilingeniør, lic. tehn. HD og udfoldede sit arbejdsliv som adm. direktør for virksomheden Scan-Globes, der producerede globusser. Vi var meget glade for Per Lund-Hansens indsats og kommer til at savne ham i bestyrelsen.

 

Mange hilsener

Ole Fabech
formand