Velkommen til Jonstrup Senior Akademi

JSA har fået et logo, som du kan se her over

Logoet er designet af Maria Malling, Fontænehuset Furesø.
Logoet rummer navnet: Jonstrup Senior Akademi og symbolerne: Træet og uglen.

Inspirationen til logoet har rødder i Jonstrups historie, tilbage til 1809, hvor Jonstrup Seminarium, Danmarks første lærerseminarium, åbnede i Jonstrup. Dengang besluttede rektor at der skulle plantes en dobbelt række af træer på en sti rundt om Seminariet, hvor de studerende kunne gå, tænke og tale om livets små og store spørgsmål.
Træerne og stien blev kaldt: Filosofgangen, et navn der har rødder tilbage til de gamle grækere som for over 2.000 år siden skabte akademier og rundt om dem plantede: Filosofgangen.

Alt det vidste vi ikke, da ideen til Jonstrup Senior Akademi opstod, men det ved vi nu og er glade for logoet, som samler både det ny og det gamle.  

Hvad sker der? - Hvilke aktiviteter? – og hvem er kontaktpersonen?

Jonstrup Senior Akademi er kommet godt fra start – de fleste af de aktiviteter, der er foreslået er gået i gang, vi har fået en hjemmeside og gode folk er i gang med at indrette Seniorcaféen i Jonstruphus, andre arbejder på at skaffe sangbøger til sanggruppen og atter andre er ved at ansøge Veluxfonden om midler til anskaffelse af filmudstyr til filmgruppen.
Ikke mindst er vi nu 128 medlemmer. De fleste medlemmer er aktive i Akademiet og nyder godt af fællesskabet og de aktiviteter, der udbydes.
De første foredrag har været velbesøgte. Tillykke til os og tak til alle jer, der aktivt er gået ind i realiseringen af Akademiet og igangsætning af aktiviteterne.

Under menupunktet Aktiviteter kan I læse, hvad der sker, hvilke aktiviteter, der er sat i gang i Jonstrup Senior Akademi og hvem, der er tovholder. Hvis I vil være med i en aktivitetsgruppe, skal I maile eller ringe til tovholderen og fortælle, at I gerne vil deltage, så orienterer de jer om tid og sted.

 

JSA har spurgt medlemmerne om mening. Spørgeskemaundersøgelsend resultat kan du se her.Link til Undersøgelsens resultat

Der udsendes løbende nyhedsbreve til foreningens medlemmer, du kan hoppe ud til pdf-udgaven af det nyeste: Link til aktuelle nyhedsbrev.

Som du kan se i nyhedsbrevet opfordres vi alle til at bruge den vedhæftede flyer, når vi alligevel taler med naboen om vores fine forening.
Den finder du her

 

  Gamle Nyhedsbreve kan findes her:


 Nyhedsbrev nr. 30

Jonstrup Senior Akademi

 

Indkaldelse til generalforsamling i Jonstrup Senior Akademi

torsdag den 2. september 2021 kl 19.00 i Jonstruphus

 

Generalforsamlingen afholdes efter foredraget

”Forfatteren der så rødt…” ved Preben Etwill

 

Martin Andersen Nexø (1869-1954) var bl.a. forfatter til romanværkerne Pelle Erobreren og Ditte Menneskebarn.

Preben Etwil vil i ord og billeder fortælle om almuens og arbejdsklassens leve- og livsvilkår omkring slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet med baggrund i Martin Andersen Nexøs romaner og fortællinger.

Det der kendetegnede Martin Andersen Nexø var, at han var fortørnet over, at store dele af land- og bybefolkningen levede i stor fattigdom. Det førte til nedværdigelse og slavesind.  Efter hans opfattelse indordnede de fattige sig alt for lydigt under, at de kun var sat i verden for at slide i deres eget ansigts sved for andre, og at de hverken kunne eller ville sætte sig op mod tingenes sande tilstand, der var indstiftet af Gud.

Om Preben Etwil:

Preben Etwil er formand for Hemingway Club 3 i Rudersdal, og har bl.a. undervist som ekstern lektor på SAXO-Instituttet i modernitet og kulturkonflikter. Preben Etwil er udlært kleinsmed og cand.polit., og var før sin pensionering kontorchef i Danmarks Statistik.

Se mere på hans hjemmeside: www.etwil.com

 

Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning ved formand Ole Fabech
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse ved kasserer Anne Sørensen
  4. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse
  5. Forslag til handlingsplan og budget, herunder kontingent ved Ole Fabech og Anne Sørensen
  6. Valg af bestyrelse og suppleant

       Da det er foreningens første generalforsamling, er alle bestyrelsesmedlemmer på valg – 3 for en 1-årig periode og 3 for en 2-årig periode
       

       Medlemmer af bestyrelsen – alle er villige til genvalg

         Suppleanter til bestyrelsen – valget gælder for 1 år

  1. Valg af revisor og suppleant – valget gælder for 1 år

          Revisor: Karin Bundgaard – villig til genvalg
          Revisor suppleant - vakant

 

I ønskes alle en god sommer
Mange hilsener

Ole Fabech
Formand

5139 6837
fabech@city.dk