Velkommen til Jonstrup Senior Akademi

JSA har fået et logo, som du kan se her over

Logoet er designet af Maria Malling, Fontænehuset Furesø.
Logoet rummer navnet: Jonstrup Senior Akademi og symbolerne: Træet og uglen.

Inspirationen til logoet har rødder i Jonstrups historie, tilbage til 1809, hvor Jonstrup Seminarium, Danmarks første lærerseminarium, åbnede i Jonstrup. Dengang besluttede rektor at der skulle plantes en dobbelt række af træer på en sti rundt om Seminariet, hvor de studerende kunne gå, tænke og tale om livets små og store spørgsmål.
Træerne og stien blev kaldt: Filosofgangen, et navn der har rødder tilbage til de gamle grækere som for over 2.000 år siden skabte akademier og rundt om dem plantede: Filosofgangen.

Alt det vidste vi ikke, da ideen til Jonstrup Senior Akademi opstod, men det ved vi nu og er glade for logoet, som samler både det ny og det gamle.  

Hvad sker der? - Hvilke aktiviteter? – og hvem er kontaktpersonen?

Jonstrup Senior Akademi er kommet godt fra start – de fleste af de aktiviteter, der er foreslået er gået i gang, vi har fået en hjemmeside og gode folk er i gang med at indrette Seniorcaféen i Jonstruphus, andre arbejder på at skaffe sangbøger til sanggruppen og atter andre er ved at ansøge Veluxfonden om midler til anskaffelse af filmudstyr til filmgruppen.
Ikke mindst er vi nu 128 medlemmer. De fleste medlemmer er aktive i Akademiet og nyder godt af fællesskabet og de aktiviteter, der udbydes.
De første foredrag har været velbesøgte. Tillykke til os og tak til alle jer, der aktivt er gået ind i realiseringen af Akademiet og igangsætning af aktiviteterne.

Under menupunktet Aktiviteter kan I læse, hvad der sker, hvilke aktiviteter, der er sat i gang i Jonstrup Senior Akademi og hvem, der er tovholder. Hvis I vil være med i en aktivitetsgruppe, skal I maile eller ringe til tovholderen og fortælle, at I gerne vil deltage, så orienterer de jer om tid og sted.

 

Der udsendes løbende nyhedsbreve til foreningens medlemmer, du kan hoppe ud til det nyeste her: Link til aktuelle nyhedsbrev.